BI-HEMISFERÁLNA INTEGRÁCIA

Bi-hemisferálna integrácia je cielene zameraný proces na rozvoj medzihemisferánej komunikácie, a teda aj motorických, kognitívnych a exekutívnych zručností.

Proces bi-hemisferálnej integrácie vo forme cvičenia v domácom prostredí výrazne aktivuje mozgový kmeň, a tým pomáha oslabenej nervovej sústave, aby začala prirodzene dozrievať. Jej postupným dozrievaním získava dieťa, ale aj dospelý, chýbajúcu stabilitu v mozgovom kmeni, čím sa začnú značne eliminovať prejavy motorického nekľudu, hyperaktivity, nepozornosti, porúch reči, ako aj špecifických porúch učenia.

Viac informácií nájdete na stránke: 
                                                                     http://ccs.institute/