eeg-biofeedback-therapy

EEG biofeedback, alebo ako sa každý mozog dokáže učiť

  • 12. októbra 2016

Rozhovor s Mgr. Bibianou Naďovou z EEG biofeedback inštitútu Slovensko

Je vedecky dokázané, že ľudský mozog je nesmierne plastický. Už v prenatálnom období dokáže vytvárať neurónové spojenia, pričom naplno sa ich tvorba spustí hneď po narodení a tento proces pretrváva až do konca života. Na vytvorenie neurónového spojenia, potrebného na vznik neurónovej siete, ktorá je základný prvok fungovania centrálnej nervovej sústavy, je veľmi dôležité podmieňované učenie, teda učenie odmenené informáciou za správne vykonanie úlohy. Základnou vlastnosťou neurónových sietí je totiž schopnosť učenia sa pravidiel medzi vstupnými a výstupnými hodnotami a následnou aplikáciou takto získaných pravidiel. Zjednodušene povedané – čím viac a pevnejších neurónových sietí máme, tým lepšie dokážeme fungovať. Takéto učenie sa využíva aj v bežnom živote, napríklad keď ideme skoro spať, vieme, že budeme dostatočne oddýchnutí, alebo keď chytíme horúci hrniec, popálime sa. Čím viac podmieneného učenia mozog dostáva, tým viac neurónových spojení a sietí vytvára a tým lepšie a efektívnejšie mu funguje centrálny nervový systém. Preto sa učíme od narodenia a sme schopní učiť sa až do smrti.

O tom, ako dokáže deťom a dospelým pomôcť terapeutická metóda EEG biofeedback v riešení ich problémov, ale aj v zlepšovaní bežného fungovania v živote, sa rozprávame s Bibianou Naďovou, hlavnou školiteľkou v EEG biofeedback terapii z EEG biofeedback inštitútu Slovensko.

Kedy a ako ste sa dostali k metóde EEG biofeedback?

O EEG biofeedbacku som sa učila už na vysokej škole, ale len ako o diagnostickej metóde. Prakticky som sa k tejto metóde dostala až vtedy, keď som pracovala na neurologickom oddelení s ľudmi po náhlych cievnych mozgových príhodách a po poškodeniach mozgu. Stále som hľadala nové metódy, ako im uľahčiť rehabilitáciu a dostať ich do čo najlepšieho stavu samostatnosti. V tom čase som narazila na kurz EEG biofeedback v Prahe a prihlásila som sa. Hneď prvý deň som vedela, že je to úžasná metóda a vo veľkej miere mi môže pomôcť s rehabilitáciami klientov. Zohnala som peniaze a zakúpila som si prístroj. Moji prví klienti boli práve dospelí ľudia na neurologickom oddelení a na oddelení dlhodobo chorých. Postupne k nim pribúdali deti s rôznymi neurologickými problémami. Keďže som chcela metóde rozumieť viac a cielenejšie sa zamerať na túto terapiu, odišla som do Prahy do Biofeedback inštitútu, kde som spolu s Dr. Tylom a prof. Faberom niekoľko rokov pracovala a učila sa.

Veľká vďaka a obdiv patrí práve profesorovi Faberovi, ktorý si ma vzal po kurze v ich inštitúte pod svoje krídla aj napriek tomu, že som nebola priamo z odboru. Moja veľká chuť a zanietenosť sa pretavila na každodennú tvrdú prácu pod jeho vedením, ktorú ocenil chuťou učiť ma nové veci. Naučil ma myslieť neuropsychologicky, nazerať na elektrické vlny, ktoré produkuje ľudský mozog z pohľadu psychológa, a vidieť v grafe všetky podstatné a primárne príčiny vonkajších prejavov. Spoločne sme metodiku tejto vynikajúcej terapeutickej techniky prepracovali a stále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Poďme teda k samotnej terapeutickej metóde. Čo je EEG biofeedback?
V bdelom stave, pri rozmýšľaní, učení, sústredení, oddychu, snívaní, ale aj počas spánku ľudský mozog neustále produkuje rôzne frekvenčné pásma. EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje tieto frekvenčné pásma vidieť a ovplyvňovať. Ide o sebaučenie mozgu, ktoré je podmienené pozitívnym odmeňovaním, čo je základom úspechu tejto metódy. Vďaka tejto pozitívnej spätnej väzbe je tak možné korigovať poruchy spôsobené nedostatočnou schopnosťou regulačných mechanizmov centrálneho nervového systému.

Základnou vlastnosťou mozgu je totiž plasticida, a teda schopnosť nahrádzať niektoré jeho poškodené funkcie či nevhodné vzorce fungovania. Mozog je nastavený tak, aby spotrebovával čo najmenšie množstvo energie. Cieľom EEG biofeedbacku je posilniť v mozgu najefektívnejšie neurónové (synaptické) spoje a pomocou nich vytvárať nové, rovnako silné a zdravé. Hravou formou sa tak naučí svoje schopnosti a kapacitu využívať lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie. Keďže za každú správne vykonanú aktivitu je odmenený, snaží sa ju s cieľom ďalšej odmeny opakovať. Postupne a trvalo tak prejde na nový, naučený spôsob fungovania, t. j. regulácie organizmu, čím sa poruchy alebo problémy odstránia, prípadne minimalizujú. Naučí sa správne využívať frekvenčné pásma, udržať sa v nich, ako aj používať správne výšky amplitúd jednotlivých mozgových vĺn.

Aký je rozdiel medzi EEG biofeedbackom a neurofeedbackom?

Žiaden. Ide len o rôzne označenie tej istej tréningovej metódy.

Odkiaľ táto metóda pochádza a na liečbu akých problémov bola vyvinutá? Ide naozaj o vedecky podloženú metódu?
Objaviteľom metódy EEG biofeedback je americký neurofyziológ prof. Barry Sterman, ktorý ju objavil v 60. rokoch. K jej objavu došlo náhodou počas výskumu, v ktorom prof. Sterman skúmal spánkový cyklus mačiek. Pri tejto príležitosti im snímal EEG a zistil, že vo chvíli, keď očakávajú nejaký druh odmeny, sú schopné výrazne korigovať svoju EEG krivku podľa profesorovho želania. V tom čase mu prišla požiadavka od NASA, ktorá vysielala do vesmíru svojich prvých kozmonautov. Tí však dostávali pri lete do vesmíru epileptické záchvaty. Zistilo sa, že epilepsia je spôsobená látkou, ktorá sa uvoľňuje pri spaľovaní pohonnej hmoty rakiet, a prof. Sterman mal zistiť, aké množstvo látky je spúšťacím mechanizmom záchvatu, prejavujúceho sa kŕčmi, stratou vedomia a v ojedinelých prípadoch aj smrťou.

Po určitom čase mal výskum zaujímavé rozuzlenie. Mačky, ktoré mali za sebou profesorov tréning, záchvaty nedostali, alebo ak dostali, tak v oveľa menšom rozsahu a pri omnoho vyššej koncentrácii látky, ktorá epilepsiu spôsobovala. Mozog trénovaných mačiek totiž dokázal zvládnuť „chaotický neurón“, ktorý spôsoboval záchvaty. A tu vznikla metóda EEG biofeedback.

Profesorovi prví žiaci boli manželia Otmerovci, ktorí metódu úspešne aplikovali na prvého klienta, svojho syna trpiaceho epilepsiou. Následne pokračovali vo výskume možnosti rozšírenia aplikácie metódy na širšie spektrum klinických indikácií. Vo všeobecnosti sa vedelo, že epileptické záchvaty vznikajú najčastejšie v spánku, a preto sa im ponúkla možnosť štúdia spánku a jeho porúch, k čomu sa postupne pridružili poruchy pozornosti, koncentrácie, relaxu a ďalšie poruchy riadiacich funkcií centrálneho mozgového systému, ktoré sú korigovateľné biologickou spätnou väzbou.

Profesor Sterman a manželia Otmerovci ešte aj dnes pracujú na neustálom zdokonaľovaní metódy a nachádzaní nových spôsobov jej využitia.

Je to metóda využiteľná pre deti alebo pre dospelých?

Tréning pomocou EEG biofeedbacku je vhodný pre každého bez obmedzenia veku, dokonca aj pre ľudí v kóme. Líši sa však tréningovým protokolom, postupom a odporúčanou frekvenciou tréningov. Na to je však nevyhnutné, aby terapeut vedel, ako mozog funguje, a bol odborne vyškolený. Ak to tak je, neexistuje u klienta žiadne vekové ani diagnostické obmedzenie.

Na riešenie akých problémov je EEG biofeedback určený?
EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Je mnoho príčin rôznych mozgových dysfunkcií, ktorým zlepšená nervová regulácia pomáha. EEG biofeedback odporúčame najmä ako tréning pri poruche pozornosti (ADD), poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou (ADHD), ľahkých mozgových dysfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania), špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), problémoch s koncentráciou, nočnom pomočovaní, chronickej bolesti hlavy neurologického pôvodu, tikoch, poruchách spánku, nespavosti, poruchách reči a pamäti, chronickej únave, depresii a mnohých ďalších.

Využitie tejto metódy odporúčame aj pri dlhodobej liečbe epilepsie, pri autizme, Aspergerovom syndróme, zraneniach mozgu po miernom, uzavretom úraze hlavy, mŕtvici, pri mozgovej obrne a mentálnej retardácii.

S akými diagnózami k vám najčastejšie chodia klienti?
Medzi našich najčastejších klientov EEG biofeedback terapie patria práve deti s diagnostikovaným autizmom, poruchou pozornosti a hyperaktivitou, detskou mozgovou obrnou, epilepsiou a ťažkým poškodením mozgu.

Mnoho detí je výnimočných, ale líšia sa od ostatných – nehrajú sa podľa stanovených pravidiel, vybočujú z normy, majú imaginárnych kamarátov, nevedia sa sústrediť, vyrušujú, ale, naopak, sú činnosti, v ktorých vynikajú. Rodičia sú často konfrontovaní školou či predškolským zariadením a mnohokrát je odporúčané, aby danú „odchýlku“ riešili nasadením liekov, čo vo väčšine prípadov naozaj nie je ani nevyhnutné, ani žiaduce, práve naopak, daný problém to dokáže ešte zhoršiť. Práve s takýmito deťmi máme v EEG biofeedback terapii dlhoročné a pozitívne skúsenosti.

Môže tréning pomôcť aj zdravým dospelým?
Tréning je určite vhodný aj pre ľudí so zdravým mozgom, ktorí ho môžu využiť na podporu učenia, zlepšenie krátkodobej a dlhodobej pamäti, motoriky, koncentrácie a pozornosti či pri znižovaní stresu.

Dokáže tento tréning pomôcť aj ľuďom v kóme?
Určite áno, táto metóda je vhodná aj pre ľudí v kóme, pretože môže veľmi pomôcť k opätovnému „naštartovaniu“ mozgovej činnosti, ale je nevyhnutné aplikovať ju viac-menej každodenne. Na tento typ práce však musí byť aj EEG biofeedback terapeut špeciálne doškolený, pretože v prípade takýchto klientov je nevyhnutné kombinovať niekoľko druhov terapeutických techník.

EEG BIOFEEDBACK DIAGNOSTIKA A ZÁŤAŽOVÉ EEG

Ako prebieha diagnostika?
Vstupný rozhovor a EEG biofeedback diagnostiku je nevyhnutné vykonať pred tréningovým procesom, tak u dieťaťa, ako aj u dospelého človeka. Na základe jej výsledkov sa rozhodne o ďalšom postupe, teda či je na stanovenie tréningového plánu potrebné záťažové EEG, alebo nie. Až následne, zo získaných výsledkov, diagnostík, ako aj osobných rozhovorov, vie terapeut klientovi stanoviť tréningový plán.

Čo všetko nám diagnostika ukáže?
Diagnostika nám ukáže základné fungovanie mozgu, teda frekvencie a amplitúdy v jednotlivých častiach mozgu. Podrobnejšie a presné fungovanie mozgu však ukáže až psychologické EEG.

Môže sa trénovať bez podstúpenia diagnostiky?
Pri problémoch a poruchách nie, určite by sa nemalo trénovať bez diagnostiky. Nemôžeme predsa trénovať bez toho, aby sme vedeli, kde a aký je problém. Naši terapeuti sú vyškolení na diagnostikovanie a každý jeden vie vykonať odbornú diagnostiku, na základe ktorej dokáže stanoviť tréningový plán.

Kedy treba diagnostiku a kedy záťažové EEG?
Na základné trénovanie stačí diagnostika, ale sú diagnózy a prípady, keď je kvôli lepšiemu pochopeniu klientovho problému potrebné psychologické (záťažové) EEG. Takéto EEG je totiž pre celý tréningový proces, ako aj nastavenie ďalších vyšetrení, veľmi nápomocné a dokáže nám o fungovaní mozgu napovedať veľmi veľa. Už pri diagnostike sa totiž pozeráme na problém z viacerých hľadísk – neurologického, biologického, reflexologického a sluchového.

Prečo aj z biologického hľadiska?
Črevný systém je totiž naším druhým mozgom. Ak jeden z nich nefunguje správne, rúca sa náš celý nervový systém. Výživa mozgu súvisí so správnym fungovaním „druhého“ mozgu, teda čriev, a naopak. Celé telo je navzájom poprepájané a všetko so všetkým súvisí. Ak by sa pracovalo len na symptómoch, problém sa nevyrieši, a preto nie je cieľom riešiť príznak, ale najsť príčinu. Holistický, teda celostný pohľad na symptómy, ktoré dieťa alebo dospelý vykazuje, pomáha túto príčinu vzniknutých problémov presne určiť.

V čom je psychologické (záťažové) EEG iné oproti klasickému?
Ide o klasické EEG doplnené o záťažové testy podľa schopnosti dieťaťa či dospelého, ktorými sledujeme, ako sa mozog správa pri testovaní v rôznych záťažových situáciách. Z psychologického hľadiska je to pre nás kvôli lepšiemu diagnostickému obrazu dieťaťa a kvalitnejšiemu nastaveniu terapeutického procesu veľmi prínosné. V rámci záťažového EEG sledujeme a analyzujeme frekvencie a amplitúdy v rôznych testových batériách – sluchová pamäť, zraková pamäť, exekučné schopnosti, lateralita, porozumenie a kognitívne zručnosti.

Okrem klasického snímania natívu pri otvorených a zatvorených očiach testujeme správanie sa mozgu aj pri hyperventilácii ústami a nosom, fotostimulácii, ďalej sledujeme frekvenčnú a amplitúdovú zrelosť a vyhranenosť laterality hemisfér a vertexu, sledujeme, ako sa mení frekvenčné pásmo, či sa počas testovania zrýchľuje alebo spomaľuje, sledujeme amplitúdy, či sa počas testovania zvyšujú alebo znižujú.

Na základe týchto testov a meraní, ktoré nám vyhodnocuje Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., vieme opísať, ako sa EEG obraz odráža v psychomotorickom vývine dieťaťa alebo vo fungovaní dospelého klienta, čo nám pomôže lepšie pochopiť jeho deficity.

V prípade, že má klient urobené záťažové EEG, diagnostika už nie je nevyhnutná, ale je vhodná, pretože nám ukáže presnú, číselne vyjadrenú výšku amplitúd v pokojovom stave v jednotlivých častiach mozgu.

Dokáže takéto EEG opísať každý vyštudovaný neurológ?
Nemáme skúsenosti, že by neurológovia využívali, respektíve rozumeli neuropsychologickému obrazu EEG, pretože neurofyziológii sa u nás stále nevenuje veľká pozornosť. Pre našich terapeutov, ktorí sú v neurofyziológii školení, je to však zdroj veľmi hodnotných informácií pre lepšie pochopenie príčiny problémov klienta.

V súvislosti s EEG biofeedbackom čoraz viac počuť aj pojem neurologopédia. Čo presne tento pojem znamená?
Ide o klasickú klinickú logopédiu, ale pod dohľadom EEG prostredníctvom EEG biofeedback prístroja. Neučíme deti rozprávať mechanickými a substitučnými technikami, ale pracujeme na neurologickej podstate problemového vývoja reči. Hľadáme príčinu, prečo dieťa nerozpráva, a ontogeneticky pracujeme na rozvoji všetkých jazykových rovín a všetkých predškolských zručností potrebných na rozvoj tejto veľmi zložitej zručnosti.

EEG BIOFEEDBACK TERAPEUT

Kto všetko môže poskytovať EEG biofeedback tréning?
Každému, kto sa rozhodne pre EEG biofeedback terapiu, odporúčam, aby sa informoval o vzdelaní a skúsenostiach daného terapeuta. EEG biofeedback tréning by mal byť vedený len špecialistom, ktorý absolvoval odbornú prípravu metódy EEG biofeedback a disponuje platným certifikátom.

Prečo len takto vyškolený terapeut?
Tak ako všetkému, aj tejto terapii musí človek, ktorý ju vykonáva, rozumieť. Ide o EEG biofeedback, teda terapeut by mal rozumieť predovšetkým EEG opisu, ontogenéze, t. j. ako sa má vyvíjať zdravý mozog, v akom veku majú dominovať aké frekvenčné pásma v jednotlivých častiach v mozgu a aká má byť ich výška amplitúd. A, samozrejme, vedieť vyčítať to, že keď to tak nie je, čo nám to hovorí a čo sa s tým dá či nedá robiť.

Ak terapeut vykonáva EEG biofeedback bez toho, aby vyššie uvedeným veciam rozumel, nevie tréning vykonávať správne. Neodborný tréning nemusí, ale aj môže človeku uškodiť, pretože pri takomto tréningu môže dochádzať napríklad k zvyšovaniu stresu či znižovaniu schopnosti koncentrácie. Výsledok veľmi závisí od znalosti a zručnosti terapeuta.

Ako môže človek rozoznať, či ide o kvalifikovaného terapeuta, alebo nie?
Kvalifikovaný terapeut vie klientovi vysvetliť ontogenézu, t. j. vývojový proces mozgu od narodenia až po jeho dozretie, ako by mal mozog frekvenčne a amplitúdovo fungovať v jednotlivých vekových štádiách a čo to zo psychologického hľadiska znamená, keď to tak nie je.

Čo všetko treba absolvovať, aby sa človek stal terapeutom?
Na získanie základného certifikátu musia naši terapeuti absolvovať päťdňový kurz v metóde EEG biofeedback, trojdňový základný kurz neurofyziológie pod vedením Prof. MUDr. Josefa Fabera, DrSc. a následne vykonať skúšky potrebné na certifikáciu. Až po ich úspešnom zvládnutí dostanú certifikát na vykonávanie činnosti a následne si vzdelanie môžu prehlbovať na ďalších nadstavbových školeniach a v supervíziách.

EEG BIOFEEDBACK TRÉNING

Aká je podstata úspechu tréningu EEG biofeedback?
EEG biofeedback využíva kombináciu toho podstatného, čo ľudská myseľ potrebuje. Jednou z týchto vecí je neustála aktivita, hlad po podnetoch a učení a zároveň pohodlnosť, lenivosť a snaha veci si uľahčiť. Z toho vyplýva, že mozog sa rád učí, a nielen to. Rád sa učí aj to, ako si veci uľahčiť, keď sa mu ukáže, ako na to. Mozog je totiž nesmierne plastický a učenia schopný.

Z čoho sa skladá prístroj na EEG biofeedback tréning?

Základnou časťou tohto zariadenia je zosilňovač mozgovej aktivity, vďaka ktorému sa pomocou elektród umiestnených na príslušných miestach na hlave sníma EEG. Zosilňovač je pripojený na počítač, kde sa EEG zobrazuje tak vo forme grafu, ako aj vo forme tabuliek, ktoré ukazujú presné výšky amplitúd jednotlivých frekvenčných pásiem.

Počas tréningu, ktorý môže prebiehať viacerými spôsobmi, mozog dostáva spätnú väzbu – pípanie vtedy, keď splnil cieľ stanovený terapeutom. A tu sa opäť dostávame k tomu, prečo musí byť terapeut riadne vyškolený a rozumieť EEG – lebo len tak vie správne nastavovať požadované výšky amplitúd a dostávať ich znižovaním alebo zvyšovaním do optimálneho stavu, ako aj vyhodnotiť frekvenčné pásmo a prípadnú podporu iného, vzhľadom na vek požadovaného frekvenčného pásma.

Je známy názor, že EEG biofeedback je tréning, ktorý musí využívať počítačové hry.
Nie, nemusí, môžeme trénovať nielen pomocou hry, ale aj hudby, obrazu alebo len na základe „pípania“, t. j. spätnej väzby. Tréning je veľmi individuálny a závisí od problému, jeho rozsahu a nastavenia klienta. Pre niekoho môže byť počítačová hra najlepšou cestou, ako dosiahnuť želaný výsledok, a u niekoho fungovať nemusí. Trojročné deti by vám pri tréningu pomocou počítačovej hry určite neobsedeli ani 5 minút, nieto 45. Preto hľadáme vždy tú cestu tréningu, ktorá je pre klienta najprijateľnejšia a najúčinnejšia. Skrátka, testujeme to, pri akom podnete mozog produkuje najviac želanej aktivity, čo následne využívame pri terapii.

Ako prebieha tréning?
Tréning pomocou EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný, pohodlný a hravý. Prístroj na EEG biofeedback používa jednu snímaciu a dve ušné elektródy, priložené na temeno hlavy a uši, podľa oblasti, ktorú treba snímať. Počas tréningu prístroj sníma EEG klienta a na základe podnetu, nastavených cieľov a následnej odmeny učí mozog dostať sa do želanej elektrickej aktivity, teda počtu a výšky vĺn za sekundu, a vytrvať v nej. Jeden tréning trvá 45 minút, ideálne dva- až trikrát týždenne, podľa rozsahu problému.

Ako dlho treba trénovať?
Ako pri každom procese učenia, aj výsledky tréningu EEG biofeedback sú viditeľné postupom času, čo závisí od stupňa problému. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi problémami, sa účinok často prejavuje už po prvých sedeniach, pri vážnejších diagnózach to môže byť po niekoľkých týždňoch či mesiacoch. Základné tréningy pri miernejších problémoch môžu trvať 20 – 30 sedení, pri závažnejších problémoch, ako napríklad epilepsia, to môže byť aj 100 sedení. Je to veľmi individuálne.

Sú natrénované veci naozaj trvalé?
Vykonané zmeny sú trvalé, podobne ako umenie písať či čítať. Len čo sa mozog príslušné postupy a vzorce naučí, uloží si ich do pamäti a zautomatizuje, vie ich automaticky aj používať. Ukladanie do pamäti sa deje už pri samotnom tréningu – dlhodobá intenzívna stimulácia, takzvaná potenciácia neurónov, zvyšuje intenzitu nervových prepojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovú, ktorá zapisuje informácie do dlhodobej pamäti. Aj tu však treba zdôrazniť, že pokiaľ klient má biologický problém, je nevyhnutné, aby na sebe pracoval sám, resp. jeho rodičia, aj v tomto smere. Ako sme si povedali, črevný systém je náš druhý mozog, a keď chceme, aby centrálny nervový systém fungoval, musia fungovať obe tieto preň nevyhnutné súčasti.

Autor: Iveta Haulíková, © BIOFEEDBACK THERAPY, www.biofb.sk