HRV BIOFEEDBACK

HRV biofeedback (Heart Rate Variability/analýza srdcových rytmov), nazývaný aj biofeedback srdcovej variability, je vedecky podložená metóda snímania, analýzy a vizualizácie fyziologických signálov, srdcovej frekvencie a dýchania, pomocou ktorej si možno lepšie uvedomovať procesy v tele. Dokáže človeka naučiť aktivovať jeho vnútorné mechanizmy, ktoré umožnia telu lepšie narábať so stresom a regenerovať svoje sily. Je uznávaným smerodajným neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža aj dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch.

HRV biofeedback tréning
Tréning pomocou HRV biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný, pohodlný a hravý. HRV biofeedback sníma údaje o srdcovom rytme cez pogumovaný a odolný ušný senzor, ktorý kontinuálne monitoruje pulz a posiela informácie do počítača. Pri pravidelnom používaní dokáže táto jednoducho použiteľná technológia pomôcť zmeniť pocity hnevu, úzkosti alebo frustrácie na pocity pokoja, ľahkosti a jasnosti mysle. Zmeny v srdcovom rytme je možné vidieť okamžite na obrazovke počítača. Pravidelným používaním taktiež možno výrazne skrátiť čas potrebný na nácvik relaxácie, prípadne na zvládanie emočne náročných situácií.

Podstata úspechu tréningu HRV biofeedback
Koherencia je vedecky merateľný stav charakterizovaný zvýšenou organizáciou a harmóniou v našich psychologických a fyziologických procesoch. Vďaka HRV biofedbacku sa naučíte vybudovať si obranu proti stresu tým, že dosiahnete stav optimálneho výkonu, t.j. koherencie. Koherentný stav je duševný stav, ktorý ľudia zažívajú, keď sú zosynchronizovaní, teda sa nachádzajú v „zóne“, keď srdce, mozog a nervový systém pracujú v rovnováhe. Jednoducho povedané – byť v stave koherencie znamená mať viac energie a menej stresu.

Prostredníctvom techník koherencie, interaktívnych cvičení a hier sa pomôže dosiahnuť stav harmónie, v ktorom bude srdce a myseľ pracovať koherentne. Zvýši sa tým odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita a tieto metódy možno úspešne použiť aj na znižovanie strachu, stresu a úzkosti.

Komu môže HRV biofeedback pomôcť
HRV biofeedback pomôže dosiahnuť vnútorný pokoj a zvládnuť úzkosť a stres. Podobne ako vďaka tomu, čo vidíte v zrkadle, dokážete každé ráno vylepšiť svoj vzhľad podľa želania, dokážete vďaka HRV biofeedbacku vyladiť svoj nervový systém, dosiahnete vyšší výkon a znížite dosah stresu na vaše zdravie a imunitu.

HRV biofeedback odporúčame, najmä ak máte záujem o:

  • zmenu reakcie na stres
  • rýchle nadobudnutie stratenej telesnej, psychickej a emocionálnej rovnováhy
  • zvýšenie schopnosti myslieť jasnejšie, rozhodovať sa efektívnejšie, a to najmä pod vplyvom stresu
  • zlepšenie zdravia, zvýšenie psychickej odolnosti a celkového pocitu pohody
  • udržanie osobnej rovnováhy
  • zvýšenie výkonu, pamäti a jasnosti myslenia
  • zníženie stresu a pocitu vyhorenia v chaotických a meniacich sa prostrediach
  • vyššiu tvorivosť a inovatívnosť v myslení
  • obnovenie vnútornej pohody po emočne náročných situáciách
  • zníženie strachu, stresu a úzkosti

Výsledky
Pri pravidelnom cvičení sa koherencia bude zvyšovať a budete schopní lepšie ovládať svoje emočné reakcie. Prejaví sa to v podobe lepšieho zdravotného stavu, efektívnejšej komunikácie, uspokojivejších vzťahoch a zvýšenej kvalite života. Každé sedenie je uložené do počítača, aby bolo možné monitorovať pokrok vo vytváraní fyziologickej rovnováhy a synchronizácii mozgu so srdcom.