KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

Osteopatia, kraniosakrálna terapia, kraniosakrálna biodynamika, viscerálna terapia - všetky tieto terapie sa v okolitom svete už dlho využívajú pri liečbe rôznych zdravotných potiaží a problémov. Využívajú znalosti fyziológie tela, dokážu podporiť samoregulačné mechanizmy tak, aby sa organizmus dostal do fyziologickej rovnováhy. Terapie využívajú jemné dotyky pomocou ktorých sa lokalizujú problémové miesta v tele a samotná terapia aktivuje samoozdravovacie procesy v tele, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu.

V prípade problémov súvisiacich s pohybovým systémom, používam aj techniky, metodiky a postupy fyzioterapie. Fyzioterapia a osteopatia predstavujú ideálnu kombináciu pri liečbe ochorení pohybového systému, pričom fyzioterapia využíva všetky medicínske  znalosti a postupy tak, aby sa dosiahol čo najlepší funkčný stav organizmu.

Mgr. Jozef Adamčík, BCST
www.osteopat.sk