TRANSFORMAČNÝ LIFECOACHING

Jednou z vecí, ktorá výrazne a významne ovplyvňuje naše životy je nepochybne psychické zdravie, hodnoty a postoje. To zase výrazne ovplyvňujú z veľkej časti rôzne záťaže, história a traumy, či už naše alebo prevzaté. Pod nimi nemyslíme len tie udalosti, ktoré sú pre ich vznik zrejmé, ako napríklad sexuálne zneužitie, autonehoda či úmrtia v rodine, ale aj bežné situácie, ako napríklad pobyt v nemocnici, odchod partnera, nedostatočná prítomnosť či pozornosť od rodičov v detstve, výsmech od okolia a veľa ďalších podobných situácií. 

Práca s vlastnými záťažmi je veľmi zaujímavá, poučná a užitočná cesta. Ich vyriešením si totiž otvárame dvere k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu. A nielen nás osobne, ale aj našich detí či partnerov, ktorým naše záťaže nevedome predávame a ktorými ich v každodennom živote ovplyvňujeme. 

Transformačný lifecoaching je zameraný na prácu s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciami a ambíciami, narábanie s mocou, vnímaním seba samého, nachádzaním zdrojov svojej vnútornej sily ale aj na prácu so strachom, vnútornými a vonkajšími prekážkami či vzťahmi. 

Viac informácií nájdete na stránke:
                                                                     www.yourlifecoach.sk