Máme za to, že každá terapeutická metóda ponúka niečo svoje, a zároveň jedinečné. Výberom ich správnej kombinácie sa však terapeutický efekt nielenže dopĺňa, ale mnoho krát aj znásobuje. A to je dôvod, prečo na našich klientov nahliadame komplexne. Lebo len vtedy, keď porozumieme a identifikujeme možné príčiny a okolnosti vzniknutého problému, vieme dostať do rovnováhy naše fyzické, biologické a psychické zdravie.  

O NÁS

Mgr. Bibiana Naďová

Vzdelanie, certifikáty, osvedčenia:
* EEG biofeedback – školiteľ
    Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. / PhDr. Jiří Tyl
* EEG laborant
    Fakultná nemocnica na Bulovke, Praha
* ERI terapia
* Nutričný poradca / Welko Team s.r.o. / www.welko.sk
    Certifikácia Poradca pre výživu
    Kurz Výživa detí
    Kurz Planeat - rozšírená funkcionalita
* Bi-hemisferálna integrácia / Jaroslav Dobrovolný / www.ccs.institute
* Kraniosakrálna osteopatia / Radek Neškrabal / www.csosteopatie.cz
* Hĺbková bunková muzikoterapia /Zuzana Dlhopolcová / www.damara.sk
   Terapeutické ladičky
* Funkčný tejping / Jakub Andrýsek
* Sluchová stimulácia BENAUDIRA / Holger Raddatz / www.benaudira.sk
    Poruchy centrálneho sluchového spracovávania
    Tinnitus / Hyperakúzia
    Oslabené počutie / Nedoslýchavosť
* Sluchová stimulácia JIAS / Katrin Sanne 
* Systemická terapia očí
/ Marianne Wiendl / www.mariannewiendl.de
* Traumatreatment / Milan Hořínek / www.traumaterapie.cz
    EMI - Eye Movements Integration
    The Voice Dialogue
    Rodinná systemika a konštelácie
    Psychosomatika
    Funkčná manuálna medicína

Mgr. Iveta Vepy Haulíková, ACC (ICF)

Vzdelanie, certifikáty, osvedčenia:
* EEG biofeedback – úroveň I. a II.
 
  Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a Mgr. Bibiana Naďová/ www.eegbfb.sk
* Sluchová stimulácia BENAUDIRA 
/ Holger Raddatz / www.benaudira.sk
 
  Poruchy centrálneho sluchového spracovávania
    Tinnitus / Hyperakúzia
    Oslabené počutie / Nedoslýchavosť 
* Sluchová stimulácia JIAS
/ Katrin Sanne 
* Bi-hemisferálna integrácia
/ Jaroslav Dobrovolný / www.ccs.institute
* Nutričný poradca
/ Welko Team s.r.o. / www.welko.sk
   
Certifikácia Poradca pre výživu
    Kurz Výživa detí
    Kurz Planeat - rozšírená funkcionalita
* Hĺbková bunková muzikoterapia
/ Terapeutické ladičky
* Systemická terapia očí
/ Marianne Wiendl / www.mariannewiendl.de
* Kraniosakrálna terapia 
/ Radek Neškrabal / www.csosteopatie.cz 
    CSO I., CSO II. - 10-bodový protokol, neurocranium
    CSO III. A/B - vzorce SSB, viscerocranium
* ACC (Associate Certified Coach)
/ Int. Coach Federation /  www.coachfederation.org
* ICF Lifecoaching, Bizniscoaching, Teamcoaching 
/ D. Kmecova a Z. Karpinska / www.koucovaciaskola.sk
* Koučovanie vzťahov / Jana Lazarová / www.koucinkcentrum.cz
* Výcvik Traumatreatment
 / Milan Hořínek / www.traumaterapie.cz
    EMI - Eye Movements Integration
    The Voice Dialogue 
    Rodinná systemika a konštelácie 
    Psychosomatika
    Funkčná manuálna medicína 
* Výcvik v metóde Voice dialogue
/ Radim Ress / www.voice-dialogue.cz
* Výcvik systemických konštelácií a konštelácií vnútorných osôb / Čeňek Rosecký / www.ordejov.cz 
* NLP Premier Practitioner,  New Code NLP (ITA) / www.systemika-nlp.cz
* NLP s hypnózou / Daniel Tylš / www.systemika-nlp.cz
    Hypnóza a NLP techniky pre odstránenie strachov a fóbií
    Hypnóza a NLP techniky pre odstránenie depresií
    Hypnóza a NLP techniky pre zmenu nežiaduceho správania
    Hypnóza a NLP techniky pre odstránenie alergií a bolestí
    Hypnóza a NLP techniky pre znižovanie váhy
    Hypnóza a odvykanie fajčenia
* Matrix a vedomé bytie / Kristián Beňo / www.matrixenergie.sk
* Matrix K.O.T.A.M. / Kristián Beňo / www.matrixenergie.sk
* Hlbinná imaginácia (workshop) / R. M.Romieri /  www.DeeperInnerSpace.com
* Hlbinná imaginácia (intensive seminár) / Stephen Gallegos / www.DeeperInnerSpace.com
* Zlatá esencia / Prasadam / www.kvalitazivota.sk
* Čierna esencia / Prasadam / www.kvalitazivota.sk
* Diamond logos / Prasadam / www.kvalitazivota.sk
* Limbický otlačok – liečenie vnútorného dieťaťa / MUDr.Taťjana Horká, Zuzana Bajkaiová
* Biológia viery - Bruce Lipton (seminár) / Bruce Lipton / www.brucelipton.com
* Terapia tmou – ústranie v tme / www.zajezka.sk