Všetky postupy, ktoré pri diagnostikách a praxi využívame, sú absolútne bezpečné, bezbolestné, neinvazívne a bez potreby užívania liekov.

Biofeedback je prirodzená spätná väzba, ktorá existuje odnepamäti. Živé organizmy sú živé len preto, že dostávajú spätnú väzbu o svojom správaní. Biofeedback taktiež možno navodiť s cieľom trénovať mozog. Spätnú väzbu prostredníctvom reči nám dáva napríklad lekár (nadýchnite sa), učiteľ (to si urobil správne) či tréner (pridaj). Akýkoľvek signál, ktorý človek o sebe vníma, je forma biofeedbacku.