VSTUPNÁ KONZULTÁCIA


Máme za to, že každý problém či diagnóza je vo väčšine prípadov zhluk symptómov, na ktoré treba nahliadať ako jednotlivo tak aj komplexne. A to je dôvod, prečo naša vstupná kozultácia zahŕňa viaceré testovania a diagnostiky. Lebo len vtedy, keď porozumieme a identifikujeme možné príčiny a okolnosti vzniknutého problému, vieme dostať do rovnováhy naše fyzické, biologické a psychické zdravie. 

Každá metóda či tréning síce ponúkajú niečo svoje, a zároveň jedinečné, ale výberom pre každého tej najvhodnejšej z nich, resp. ich správnej kombinácie, sa terapeutický efekt nielenže dopĺňa, ale mnoho krát aj znásobuje.

Konzultácia nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je financovaná prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Je hradená priamou platbou zo strany klienta. 

Vstupná konzultácia trvá približne 2 hodiny.
Súčasťou konzultácie nie je správa. 


VSTUPNÁ KONZULTÁCIA - DETI - zahŕňa nasledovné:

* EEG BIOFEEDBACK DIAGNOSTIKU  (mozgová kôra)
     Zosnímanie frekvenčnej a amplitúdovej zrelosti prostredníctvom EEG biofeedbacku

* DICHOTICKÝ TEST SLUCHOVÉHO SPRACOVÁVANIA BENAUDIRA (limbický systém)
     Testová batéria, kedy klient opakuje prednahraté slová v špecifickom slede

* VSTUPNÚ DIAGNOSTIKU BI-HEMISFERÁLNEJ INTEGRÁCIE
 (mozgový kmeň)
     Testová batéria pozostávajúca z cvičení na rovnováhu, posturálnu kontrolu
     a koordináciu

* ZÁKLADNÉ TESTY ČIASTKOVÝCH DEFICITOV
    Testové batérie pozostávajúce z testov na taktilno-kinestetické vnímanie, vizuálnu
    diferenciáciu, audio-vizuálne a vizuálno-auditívne vnímanie a interhemisferálnu
    komunikáciu.
    
* ZÁKLADNÚ ANALÝZU STRAVOVACÍCH NÁVYKOV 
   Črevá vs. zdravie mozgu a vs. psychika a správanie.

* Vstupný rozhovor
* Prezentáciu zistení z testov
* Odporúčania vhodných tréningových programov a intervencií

Vyššie vymenované diagnostiky/testy sú možné od veku približne 6 rokov.  V prípade nižšieho veku klienta resp. špecifických porúch a stavov je konzultácia prispôsobovaná aktuálnemu stavu a možnostiam klienta.

 

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA - DOSPELÍ - zahŕňa nasledovné:

* EEG BIOFEEDBACK DIAGNOSTIKU  (mozgová kôra)
     Zosnímanie frekvenčnej a amplitúdovej zrelosti prostredníctvom EEG biofeedbacku

* DICHOTICKÝ TEST SLUCHOVÉHO SPRACOVÁVANIA BENAUDIRA (limbický systém) - len v prípade potreby
     Testová batéria, kedy klient opakuje prednahraté slová v špecifickom slede

* SYMPTOMATIKA Z HĽADISKA EMOČNÝCH ZÁŤAŽÍ

* ZÁKLADNÚ ANALÝZU STRAVOVACÍCH NÁVYKOV  (črevá vs. zdravie mozgu a vs. psychika)

* Vstupný rozhovor
* Odporúčania vhodných tréningových programov a intervencií