EEG BIOFEEDBACK

EEG biofeedback je metóda, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby, tréning, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy.

Je nevyhnutné, aby bol tréning vedený špecialistom, ktorý absolvoval odbornú prípravu v metóde EEG biofeedback a disponuje platným certifikátom.

EEG biofeedback diagnostika
Pred tréningom je nevyhnutné, ako u dieťaťa, tak aj u dospelého človeka, vykonať vstupný rozhovor a EEG biofeedback diagnostiku. Na základe jej výsledkov sa rozhodne o ďalšom postupe – či je na stanovenie tréningového plánu potrebné záťažové EEG, alebo nie. Následne sa zo získaných výsledkov, diagnostík, ako aj osobných rozhovorov -stanoví tréningový plán.

EEG biofeedback tréning
Tréning pomocou EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný, pohodlný a hravý. Pokiaľ je prevádzaný vyškoleným biofeedback terapeutom, nie je nebezpečný, pretože nemá vedľajšie účinky. Zároveň nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý. Biofeedback používa jednu snímaciu a dve ušné elektródy, priložené na temeno hlavy a uši, podľa oblasti, ktorú treba snímať. Jeden tréning trvá 45 minút, ideálne 2- až 3-krát týždenne, podľa rozsahu problému.

Podstata úspechu tréningu EEG biofeedback
EEG biofeedback využíva kombináciu toho podstatného, čo ľudská myseľ potrebuje. Jednou z týchto vecí je neustála aktivita, hlad po podnetoch a učení a zároveň pohodlnosť, lenivosť a snaha veci si uľahčiť. Z toho vyplýva, že mozog sa rád učí, a nielen to. Rád sa učí aj to, ako si veci uľahčiť, keď sa mu ukáže, ako na to. Mozog je totiž nesmierne plastický a učenia schopný.

Vykonané zmeny sú trvalé, podobne ako umenie písať či čítať. Len čo sa mozog príslušné postupy a vzorce naučí, uloží si ich do pamäti a vie ich automaticky používať. Ukladanie do pamäti sa deje už pri samotnom tréningu – dlhodobá intenzívna stimulácia, tzv. potenciácia neurónov, zvyšuje intenzitu nervových prepojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovú, ktorá zapisuje informácie v dlhodobej pamäti.

Komu môže EEG biofeedback pomôcť
EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Je mnoho príčin rôznych mozgových disfunkcií, ktorým zlepšená nervová regulácia pomáha.

EEG biofeedback odporúčame najmä ako tréning pri:

 • poruchách reči
 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • poruchách pamäti

EEG biofeedback odporúčame aj pri dlhodobej liečbe pri:

 • epilepsii
 • autizme, Aspergerovom syndróme
 • zraneniach mozgu po miernom (uzavretom) úraze hlavy
 • mŕtvici
 • mozgovej obrne
 • mentálnej retardácii

EEG biofeedback odporúčame aj ako špeciálne tréningy na:

 • podporu učenia
 • krátkodobú pamäť
 • dlhodobú pamäť
 • koncentráciu a pozornosť

Výsledky
Ako pri každom procese učenia, aj výsledky tréningu EEG biofeedback sú viditeľné postupom času, čo závisí od stupňa problému. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi problémami, sa účinok často prejavuje už po prvých sedeniach, pri vážnejších diagnózach to môže byť po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.